KALİTE

SERTİFİKALAR

İşinin uzmanları tarafından tasarlanan ve üretilen DATA ürünleri TL, ABS, BV, CCS, DNV-GL, LR, RINA, RMRS, RRR gibi dünyaca tanınmış klas kuruluşlarının standartlarını karşılar.

Firmamız ulusal ve uluslararası rekabet ortamında ve küreselleşen dünyada, yenilikçi ve çevreye saygılı bir kuruluş olarak çalışmaktadır. Çevreye saygılı faaliyette bulunmak ve çalışanlarına önem vermek, Data Hidrolik'in temel kurumsal değerleri arasındadır. Faaliyetlerini gerçekleştirirken çevreyi korumaya, çalışanlarının güvenliğini ve sağlığını ön planda tutarak çalışmaya ve toplumsal değerlere saygılı olmaya büyük önem verir. Çalışma yaşamı içerisinde bulanan tüm çalışanlar, ziyaretçi ve taşeronlar için güvenli ve sağlıklı bir ortam sunmayı ancak İş Sağlığı ve Güvenliği politikasını benimseyerek ve sürekli geliştirerek sağlar. Bu kapsamda Data Hidrolik, Lloyd’s Register Quality Assurance tarafından OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile sertifikalandırılmıştır.

REFERANSLAR

ASKERİ PROJELER

GEMİ DÜMEN SİSTEMLERİ

YAT SİSTEMLERİ

GARANTİ ŞARTLARI

Bu belgede yer alan bazı kısaltmaların anlamları aşağıdaki gibidir:
‘’Müşteri’’ Data Hidrolik Makine Sanayi A.Ş’ den her hangi bir hizmet ve/veya ürün satın alan kişi, firma ya da şirkettir. ‘’DATA’’ Data Hidrolik Makine Sanayi A.Ş. yerine geçmektedir.
DATA özel yatlarda kullanılan her türlü ekipmanı için 2 (iki) yıllık, ticari tekneler/gemiler ve charter yatlarda kullanılan her türlü ekipmanı için 1 (bir) yıllık garanti sağlamaktadır.
Garanti, gemi/tekne/yat teslimi itibariyle başlar ve özel yatlarda kullanılan ekipmanlar için ekipmanın satın alınmasından itibaren 30 (otuz) ay, ticari gemi ve charter yatlarda kullanılan ekipmanlar için ekipmanın satın alınmasından itibaren 18 (onsekiz) ayı aşamaz.
İstisnai durumlar: Bu garanti DATA ürünü üzerinde bağlı veya DATA ürününün parçası olarak temin edilmiş elektrik, elektronik ve hidrolik ekipmanlar için satın alınma tarihinden itibaren 12 (oniki) ay geçerlidir.

Garanti aşağıda belirtilen şartlar ve sınırlamalar kapsamındadır;

Garanti Şartları ve Sınırlamaları :

 • Aşağıdaki durumlarda garanti geçersiz olacaktır:
  • Ekipmanın düzenli bakımı ve servisi konusunda ihmal veya kusur olması durumumda.
  • Ürünlerin servis, tamir ve bakım işlemlerinin doğru yapılmaması veya bu işlemlerin yetkisiz kişilerce yapılması durumunda.
 • Kullanılacak ürünün ve malzemenin uygunluğunun belirlenmesi müşterinin sorumluluğundadır, ürünün uygunluğunun belirlenmesi konusunda DATA nın sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • DATA aşağıdaki şartlarda oluşan herhangi bir kaza, kayıp, hasar veya şikayet konusunda sorumlu değildir:
  • Uygun olmayan kurulum nedeniyle ürün ve gemi/yat üzerinde oluşan herhangi bir hasar.
  • Ürünün yanlış kullanımı
  • Uygun olamayan elektrik beslemesi.
 • DATA garanti dahilindeki ürünlerin Türkiye dışında ortaya çıkan söküm/kurulum işçiliğinden sorumlu değildir. DATA tarafından veya DATA tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından verilen hizmet için transfer, konaklama ve işçilik ücretleri o anki servis fiyatları üzerinden faturalandırılıp, tahsil edilir.
 • Garanti süresi içinde bir ürün veya bir ürünün herhangi bir parçası ancak DATA’ya veya DATA’nın belirlemiş olduğu bir servis noktasına gönderilirse garanti şartlarını sağlaması koşuluyla ücretsiz tamir edilir veya yenisi ile değiştirilir.
 • Garanti dahilindeki ürünler veya yedek parçaları için bütün gönderi masrafları müşteriye aittir.
 • Garanti süresi boyunca, müşteri, ürün üzerindeki arızalı parçaları garanti kapsamında gönderilen yeni parça ile mümkün olan en kısa zamanda değiştirmekle sorumludur. Bu kapsamda değiştirilen arızalı parça DATA’nın malıdır. Garanti kapsamında değiştirilen bu arızalı parça, gerekli kontrollerin yapılabilmesi için DATA’ya veya DATA’nın belirlediği bir servis noktasına gönderilmelidir. Arızalı parça, garanti kapsamında gönderilen yeni parçanın gönderim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde DATA’nın eline geçmemesi durumunda, DATA yeni parçayı ve gönderi masraflarını fatura etme hakkını saklı tutar. DATA’nın eline geçen arızalı ürün veya parçanın incelenmesi neticesinde arızanın garanti şartları içine girmediği tespit edilirse, gönderilen yeni ürün veya parça, gönderi masrafı ile beraber müşteriye fatura edilir.
 • DATA ürünlerinin dizaynını ve kullanılan malzemelerini, daha önceki üretimlerinde değişiklik yapmaya zorunlu olmayacak şekilde, geliştirme hakkını saklı tutar.
 • DATA kendi ürünün kurulması veya kullanılması neticesinde gemide, teknede, kullanıldığı herhangi bir yerde, herhangi bir kişide veya başka bir ekipmanda oluşabilecek hiç bir hasardan/problemden sorumlu değildir.
 • Ürününüzle ilgili garanti kapsamında herhangi bir talebiniz olması durumunda en yakın DATA servis/satış noktasına bir satın alma belgesi ile birlikte başvurun. Herhangi bir tamir öncesi DATA nın onayının alınması gereklidir.
 • Garanti süresi devam eden bir ürün için garanti kapsamında değiştirilen herhangi bir parçası, ürünün garanti süresini uzatmaz. Garanti kapsamında değiştirilen bir parçanın garanti süresi gönderiliş tarihinden itibaren 6 (altı) ay veya ürünün garanti süresinin bitimi ile sınırlıdır, hangisi daha sonra ise. Garantisi dolmuş bir ürün için gönderilen yedek parçalarda garanti süresi gönderi tarihinden itibaren 6 (altı) ayı aşamaz.